Đăng nhập

THÔNG TIN ĐƠN VỊ TỔ CHỨC

Trung tâm ứng dụng công nghệ thông tin xúc tiến thương mại (INTEC) - Cục Xúc tiến thương mại

Địa chỉ: Số 20 Lý Thường Kiệt, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội

Điện thoại: (84) 4 3212.1312 / 6686.6815

Email: amazon@vietrade.gov.vn / intec@vietrade.gov.vn

Website: www.vietrade.gov.vn